Boston City Blues

Lost and (almost) Found

Efter mødet med Madam Axe mødes vi igen med Pierpont der foreslår at vi destruerer artefakten, da den eksistens og tilstedeværelse tiltrækker problemer. Efter lidt debat giver vi hende ret og hjælper hende med et ritual der destruerer artefakten. Madam Axe er ikke helt tilfreds med denne løsning, men bekræfter dog at hun anser opgaven som løst og at vi vil blive officielt bekræftet som cabale ved næste rådsmøde.

Derefter undersøger vi en række indbrud der har været i vores område og finder at de ligger på vores leylines og derfor ser ud til at være rettet mod vores Hallow, de undgår desuden tilsyneladende kirker og irske værtshuse og bruger magi til indbruddene.

Med vore magiske second sight der kan se Exach indflydelse har vi fundet en nuværende og en tidligere kirke hvor den indflydelse er særlig stærk. Vi undersøger den nuværende kirke først, men viser sig at være en decoy. Vi bliver observeret af både et vagtspøgelse (som Punk tager ankeret med fra for at befri det fra dets slaveri/forhindre det i at afrapportere) og en menneskelig vagtpost.

Vi undersøger dernæst den tidligere kirke nu boligbyggeri, men inden vi når til det finder Wolfslayer en spell der er designet til at sørge for at folk der kigger på bygningen vil blive fundet af vagtposterne. Vi beslutter derfor ikke at kigge på bygningen, men rapporterer til Black King over telefonen og følger i stedet et spor fra af exach indflydelse fra et af indbrudsstederne. Vi følger dette spor ind på the Companys område til et lagerhus der eksploderer. Vi hører lige inden eksplosionen Thateus stemme der siger ”gør det nu”. Det visser dig dog at stemmen nok er en optagelse fra en aflytning af Thateus telefon.

Efter episoden med det eksplodererende varehus tager vi til møde med Black King, Potestaos of Ferrum, til dette møde ser vi med at Potestas er inficeret med en meget stor mængder Exach indflydelse. Det vælger vi ikke at nævne men rapporterer hvad der er sket i det store og hele sandfærdigt, men uden at nævne vores evne til at se Exach indflydelse.

Efter mødet ringer vi hjem, men da ingen svarer scryer Thateus og ser at vi har været under angreb, vi skynder os hjem (Thateus og Wolfslayer via teleport) og finder Klokkeknebelen er blevet stjælet og at Wu er blevet såret. Cathubodva healer ham dog. Vi spørger omkring og får en (falsk) beskrivelse af 2 indbrudstyve der er forskelige fra Gawains beskrivelse og konkluderer derfor et samarbejde mellem Gawains forfølgere og Scorpio.

Punk og Wolfslayer tager derefter til at made med Vision og skægt nok der er stærkt utilfreds at vores problem har fået hans varehus sprængt i luften. Han informerer os om at han vil kræve erstatning til næste Consilium møde formentligt gennem en duel arcanna. Vi får kraftigt indtryk af et Nezzi, der også er tilstede, der har fået ham til at rejse sagen. Wolfslayer kontakter Black King, primært for at informere ham om Potestas Exach indflydelse men også for at nævne Visions sag og se om han kan lobbye for vores side.

Vi får derefter med Davy Jones hjælp kontakt til SMG den affilierede free Copuncil cabale der er kendt for at være god til tekno-magi. Vi mødes af Eleggua og fortæller ham vi gerne vil have hjælp til at spore aflytningen af vores telefon. Det lykkes ham at lave et link til vore aflyttere, 2 mages et hotelrum. Den ene i gang med at rense en riffel. Det ligner dem som Gawain har beskrevet.

De opdager at vi scryer dem, og teleporter til Irland, Eleggua teleporterer os til en lokation et par kilometer væk fra de 2 mages og vi stjæler en bil og tager efter dem. De teleporterer væk endnu en gang, men Eleggua genåbner deres portal og vi kører bilen igennem direkte ind i en messehal, der heldigvis er tom.

Der bliver omgående åbent ild mod os med en fuldautomatisk riffel, hvilket sårer os. En kamp bryder ud hvor Punk forstærker bilen til at modstå skud mens Wolfslayer og Filia angriber skytten mod magi, mens den anden mage forsøger at buffe skytten. Da skyttens magasin løber tør smider han en håndgranat mod bilen og sårer både Filia og Punk nok til at de er på grænsen til bevidsløsnhed. Skytten foreslår at vi lader dem gå mod at de indstiller skydningen. Filia afviser dog klart, og Wolfslayer nedlægger skytten med et skud fra sin pistol. Den anden mage lykkes det dog at slippe væk via teleport med Klokkeknibelen.

Vi rydder op på scenen og lader derefter Eleggua teleportere os tilbage. Wolfslayer ringer til Black King og arrangerer ekstraction for os og skytten som vi har taget til fange.

Comments

AlexanderMunck borydeng

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.